Prestige Cup 2023 Logo
Penati Golf Resort foto

6.9.2023

Penati Golf Resort — Legend Course

Milí priatelia golfu,

v mene ČSOB Finančnej skupiny Vás srdečne pozývam na prestížny golfový turnaj ČSOB Prestige Cup 2023, ktorý sa uskutoční 6. septembra 2023Penati Golf Resort, Šajdíkové Humence - Senica.

Daniel Kollár
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB

Odpáľte to s nami.
Veríme, že spolu zažijeme krásny deň.

Navigácia

Google maps →   Apple maps →

Program

08:00—09:30 Registrácia účastníkov
10:00 Kanón štart
15:30 Ukončenie turnaja
16:00 Raut
16:30 Vyhlásenie výsledkov

Veríme, že spolu s nami prežijete krásny deň.

Propozície

Prečítajte si propozície →

Partner podujatia

Logo Partnera: ALO Diamonds

Kontaktné informácie

Golfové informácie

Spracovávanie osobných údajov

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) budú Vaše osobné údaje v rozsahu fotografia, videozáznam spracúvané prevádzkovateľom Best Shot, s.r.o. IČO: 46 570 632, so sídlom Varšavská 9, Bratislava 831 03, Slovenská republika, na účely propagácie podujatia, zverejnením a poskytnutím ďalším subjektom.

Voči predmetnému spracovaniu máte právo namietať, a to písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, Vašich práv ako dotknutej osoby nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov na webovom sídle prevádzkovateľa https://bestshot.sk/

Logo ČSOB, a.s.